Szanowny kliencie,

Poniżej umieszczamy formularz odstąpienia od umowy, który jest podstawą do zwrotu towaru zakupionego przez internet w sklepie itking.pl i należy go dołączyć do przesyłki wraz ze zwracanym produktem. Pamiętaj aby przed zwrotem towaru do itking.pl poinformować nas o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefoniczną. Pamiętaj, że możesz zwrócić towar nie noszący śladów użytkowania (chyba że jest to produkt zakupiony jako używany) czyli nie rozpakowywany. Zwroty towaru prosimy kierować na adres:

IT KING Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 7/12

55-011 Siechnice

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

IT King Sp. z o.o.

ul. Tarnogajska 18

50-512 Wrocław

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................(podaj numer zamówienia) zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

 

podpis Konsumenta

 

 

 

 1. Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.